Onze visie en missie

Visie

Het promoten van het merk SV. Innovum

Innovum heeft een breed scala aan activiteiten en evenementen binnen Fontys Engineering, en ook daarbuiten. Met dit visiepunt willen we bereiken dat “SV. Innovum” niet alleen staat voor een grote vereniging, maar ook voor een degelijke vereniging met activiteiten en evenementen van een bepaalde hoge kwaliteit.

Het in kaart brengen, uitbreiden en verbeteren van alle voordelen voor de leden van de vereniging

Innovum heeft veel te bieden aan zijn leden in de huidige situatie. Soms zijn alle voordelen niet even duidelijk of bekend bij de leden. Er ontbreekt een overzicht. Als bestuur gaan wij proberen om een overzicht te maken van alle voordelen voor de en om de voordelen te vergroten of verbeteren voor het einde van het bestuursjaar. Ook zou een actief lid officiele erkenning moeten kunnen krijgen voor het werk wat deze ten behoeve van de vereniging heeft uitgevoerd.

De interactie tussen leden en bedrijven.

In de toekomst moeten leden meer mogelijkheden hebben om in contact te komen met bedrijven die een bepaalde band hebben met de vereniging. SV. Innovum heeft een hoop externe contacten die niet alleen waardevol zijn voor de vereniging zelf, maar ook voor de individuele leden. Dit correspondeert met punt 2 binnen deze visie.

Geef leden de mogelijkheid om hun eigen ideeën te presenteren

Innovum bestaat vanwege zijn leden. Daarom is het belangrijk om ieder lid de kans geven om hun eigen ideeën of andere input naar een plan om te zetten als de ideeën of inpunt degelijk zijn. De transparantie van de vereniging zal hierdoor worden verhoogd als het bestuur en de leden open staan voor nieuwe ideeën of input.

Missie

Een betere brug vormen tussen studenten en de onderwijsinstelling.
Wij willen bijdragen aan een betere communicatielijn tussen studenten en de onderwijsinstelling. Hierin willen wij de anonieme feedback van studenten als bestuur zelf direct aan de betrokken partijen van Fontys kunnen communiceren. Dit willen wij realiseren door eenmaal per periode een algemene vergadering met Fontys, ofwel meerdere vergaderingen met verschillende betrokken partijen, te plannen. Tijdens deze vergaderingen willen wij ook de door Fontys genomen acties bespreken, die zijn ondernomen als reactie op de feedback van de voorafgaande vergadering.